Velkommen til vår hjemmeside.

Fredsparken Braavoll vil medvirke til å sette fokus på de indre verdifulle egenskapene som er vesentlig for alle religioner ved å vektlegge det grunnleggende for menneskets væren og utvikling - slik som enhet i mangfold, rettferdighet, likeverd, respekt, aksept, kjærlighet med mer.

Meningen med Fredsparken er å skape en fysisk åndelig park hvor besøkende kan søke indre fred gjennom å oppleve det fine i de ulike religioner; oppleve og forstå prinsipper for mellommenneskelig fred og bygge kunnskap om viktigheten av å være i harmoni med naturen. Parken skal synliggjøre fredsaspekter fra mange trosretninger og religioner innenfor ett og samme område.

Parkens utvikling vil basere seg på de menneskelige resurser som til enhver tid ønsker å være med å bidra, det være seg med praktisk arbeide, spisskompetanse innenfor de forskjellige områdene eller økonomisk.  


Nyheter

Dugnadsglede lørdag 16. mars

8 arbeids-glade mennesker trosset denne helgen vær og vind for å gi en hjelpende hånd i dugnadens ånd. Til tross for stemningskapende snøfall både under og før dugnadsdagen, var temperaturen bare litt under null.

Vi fikk ryddet ca ett mål av parken i området der hagen til Zoroaster er planlagt. Motivasjonen og arbeidslysten til de oppmøtte var upåklagelig hele dagen!

 

Les mer …

Søknad om omdisponering av landareal fra LNF til Utbyggingsformål

Kommuneplanen for perioden 2011 -2021 er i høst under revisjon, derfor har vi sendt søknad om omdisponering av 20 daa som nå er klassifisert som 'LNF - Kjerneområde Landbruk'.

Det er svært viktig at vi blir tatt med i planen nå slik at en omdisponering ikke vil hindre parkens videre utvikling.

soknad

European Leadership Conference (ELC) :Sustainable Peace for a Sustainable Future

Den 21. september 2012 ble FNs internationasjonale fredsdag markert med en to dagers konferanse  i Oslo. To representanter fra Fredsparken BRAAVOLL deltok på denne konferansen.

For femte år på rad har UF markert FNs internasjonale fredsdag. Årets arrangement var i form av en to dagers europeisk lederkonferanse - European Leadership Conference (ELC), under FNs tema for dagen; Sustainable Peace for a Sustainable Future.

Bærekraftig fred eller varig fred, forutsetter en rekke faktorer. Intensjonen med konferansen var å belyse noen av dem. Gjennom sesjoner med svært varierende temaer og flere talere, ble mange viktige forhold presentert og kommentert.

En fantastisk konferanse med et høyt nivå det være seg foredragsholdere og gjennomføring.

Les mer …

Besøk av Kameleonkvinnegruppa

Den 12. september 2012 fikk Fredsparken BRAAVOLL besøk av Røde Kors' internasjonale kvinnegruppe. Det var morsomt å få besøk av denne gruppen med kvinner fra flere land og de to sjarmerende jentene. Og vi ønsker flere grupper velkommen.

Les mer …

ny4

Nyhetsbrev

Invitasjon

Vi har ikke til hensikt å bli rike på dette prosjektet, fra vår side er det et ”non profit” prosjekt. Derfor inviterer vi enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter og det offentlige til å være med å bidra. Bidragene kan være å bli delaktig i prosjektet ved å tilby praktisk hjelp, økonomisk hjelp eller ved å tilby kompetanse.