Velkommen til vår hjemmeside.

Fredsparken Braavoll vil medvirke til å sette fokus på de indre verdifulle egenskapene som er vesentlig for alle religioner ved å vektlegge det grunnleggende for menneskets væren og utvikling - slik som enhet i mangfold, rettferdighet, likeverd, respekt, aksept, kjærlighet med mer.

Meningen med Fredsparken er å skape en fysisk åndelig park hvor besøkende kan søke indre fred gjennom å oppleve det fine i de ulike religioner; oppleve og forstå prinsipper for mellommenneskelig fred og bygge kunnskap om viktigheten av å være i harmoni med naturen. Parken skal synliggjøre fredsaspekter fra mange trosretninger og religioner innenfor ett og samme område.

Parkens utvikling vil basere seg på de menneskelige resurser som til enhver tid ønsker å være med å bidra, det være seg med praktisk arbeide, spisskompetanse innenfor de forskjellige områdene eller økonomisk.  


Nyheter

ny4

Nyhetsbrev

Invitasjon

Vi har ikke til hensikt å bli rike på dette prosjektet, fra vår side er det et ”non profit” prosjekt. Derfor inviterer vi enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter og det offentlige til å være med å bidra. Bidragene kan være å bli delaktig i prosjektet ved å tilby praktisk hjelp, økonomisk hjelp eller ved å tilby kompetanse.