Hedres som fredsambassadør

Mariann Aalvik, sammen med øvrige norske fredsambassadører

Universal Peace Federation, en verdensomspennende fredsbevegelse, har nylig utnevnt Mariann Aalvik grunnlegger av Fredsparken Braavoll som en av tre ”fredsambassadører” i Norge. Seremonien fant sted i Oslo i 13. desember 2011.


I begrunnelsen for tildelingen står det at vedkommende: ” fremstår som rollemodell, initiativtaker og representant for universelle verdier som f.eks.: et godt familieliv, god personlig moral, tverr-religiøs samarbeid og er dessuten en forkjemper for global fred. ”

Bevegelsen ”Universal Peace Federation” tar utgangspunkt i familielivet som grunnsteinen for et sunt og inkluderende verdenssamfunn. Den norske avdelingen har sitt hovedkontor i Oslo, med avdelingskontor i Lunde, Telemark.

Mariann har i en årrekke vært pådriver for lokale fredstiltak i Arendal. Sammen med ektefelle Jostein startet Mariann et initiativ i 2006 for å lage ”fredspark” i Arendal. Dette skal være et sted der ulike trosretninger og livssyn kan presentere seg i en praktfull natur. Det skal være plass til utstillinger, foredrag og salg av bøker. Mennesker skal kunne kommeslappe avoppleve en vakker natur og la tanker om fred og samkvem slå rot.

Som del av fredspark-initiativet har Mariann vært pådriver for flere inspirasjonskvelder. Samlingene er ment å ha gode foredrag om dagsaktuelle temaer, samt tiltrekke flere samarbeidspartnere. Hensikten er å til en riktig dugnadsånd omkring fredsparken, sammen med mennesker med det samme håp om freduansett tro og kulturell bakgrunn.

Det bør nevnes at Arendal allerede er kjent som ”FN-by” og at mye av miljørapportering iverksatt av FN skjer via FN-kontoret i Arendal. Derfor mener Mariann at en fredspark vil være et naturlig supplement til og en videreføring av byens engasjement for fred og miljø.

ny4

Nyhetsbrev

Invitasjon

Vi har ikke til hensikt å bli rike på dette prosjektet, fra vår side er det et ”non profit” prosjekt. Derfor inviterer vi enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter og det offentlige til å være med å bidra. Bidragene kan være å bli delaktig i prosjektet ved å tilby praktisk hjelp, økonomisk hjelp eller ved å tilby kompetanse.