Lørdag 21. april åpnet vi utstillingen "Fred gjennom barns øyne"


Det var et hundretalls mennesker som hadde møtt opp denne dagen, og sammen vandret alle oppover ”fredsstien” hvor den offisielle åpningen av utstillingen skulle skje. Helga Lid Ball holdt en fantastisk åpningstale og ordføreren klippet snoren som offisielt åpnet utstillingen. Tegningene ble beundret av alle, og stolte barn fant ”sine” tegninger og fikk også T-skjorter med ”sin” tegning. Tegningene er også trykket som postkort som er til salgs fremdeles.

Deretter var det bl.a. salg av skogens mat og postkort av noen utvalgte tegninger.

En gruppe unge free-runnere / trickere gledet oss med akrobatikk av ypperste klasse.

 

Utstillingen er permanent og den som ønsker det kan når som helst ta en tur langs "fredsstien" for å se utstillingen.

 

«Vårt mål er en åndelig park hvor skjønnhet står i sentrum. I fine, sørlandske naturomgivelser skal vi sammen tilrettelegge for å fremme åndelig inspirasjon, lærdom og vekst for stigning mot en bedre verden.

Fred er ikke en tilstand hvor det ikke er krig, men en dyd, en sinnstilstand, en disposisjon for velvilje, tillit og rettferdighet. En dyd det blir mer og mer viktig å ta innover seg og etterstrebe. Det er mye stoff å hente om temaet i de ulike religioner, humanismen og FN. Tenk om vi alle bevisstgjør oss daglig for handling til beste for verden! Tenk om vi kunne stå imot en hatets tanke med en sterkere kjærlighetstanke – en krigstanke med en sterkere fredstanke..» hentet fra velkomsttalen til ekteparet Aalvik.

 

Vi ønsker også å takke gode naboer for all hjelp de siste hektiske dagene (og ikke minst minuttenefør åpningen.

ny4

Nyhetsbrev

Invitasjon

Vi har ikke til hensikt å bli rike på dette prosjektet, fra vår side er det et ”non profit” prosjekt. Derfor inviterer vi enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter og det offentlige til å være med å bidra. Bidragene kan være å bli delaktig i prosjektet ved å tilby praktisk hjelp, økonomisk hjelp eller ved å tilby kompetanse.