Den planlagte parken

Fredsparken BRAAVOLL som vil utgjøre 20 mål, ligger på en skogkledd fjellknaus som nå er ryddet til formålet, med egnet tilgrensende plass for parkering. Parken ligger på gården Bråvoll som ligger i Austre Moland i Arendal Kommune.

Planlagte bygninger i parken

Et meditasjonshus og et senterbygg med bokkafé og butikk med blant annet Fairtrade produkter, bøker og suvenirer som relaterer seg til parkens tema. To møterom planlegges, hver med plass til 65 personer og med mulighet til å slås sammen, samt lekerom, toaletter og 5 soverom med tilhørende fasiliteter. En resepsjon ved inngangsporten samt et redskapshus er også innlemmet i planen.
Miljøaspektet vil være altomfattende. Det vil ved både bygging og drift av parken satses på innovative og mijøvennlige løsninger som blir sikret gjennom bruk av relevant ekspertise.

Ideskisse

Her kan du se idéskissen til parken utarbeidet av landskapsarkitektene Trond Endresen og Stina Lindland Østebø fra Feste Grenland.

ny4

Nyhetsbrev

Invitasjon

Vi har ikke til hensikt å bli rike på dette prosjektet, fra vår side er det et ”non profit” prosjekt. Derfor inviterer vi enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter og det offentlige til å være med å bidra. Bidragene kan være å bli delaktig i prosjektet ved å tilby praktisk hjelp, økonomisk hjelp eller ved å tilby kompetanse.