Møte med Dalai Lama

Den 2. november 2010 var 4 av våre representanter på audiens med Hans Hellighet Dalai Lama.

dalilama 1

Fredsparkens representanter; #4 fra venstre, Mariann Aalvik, Brit Weisz, Åse Moen sammen med Dalai Lama og bak til høyre Jostein Aalvik.

Høsten 2009 fikk vi gleden av et besøk fra den tibetanske lamaen Geshe Pema Dorjee (se Nyhetsbrev oktober 09) og hans norske koordinator Siri Weirum. Venner og interesserte ble invitert til å høre på hans foredrag om ”Hvordan skape indre fred” og om det humanitære arbeidet han har startet i Nord-India og Nepal samt ”fundraisingen” til disse hjelpeprosjektene. Møte med Geshe Pema Dorjee ble skjellsettende og vi bestemte at prosjektet angående bygging av en klosterskole for fattige jenter i Lumla skulle bli Fredsparkens første humanitære hjelpeprosjekt. En arbeidsgruppe ble nedsatt og det ble bestemt at vi skulle holde et Blomster lotteri i Arendal 5. juni 2010. Lotteriet innbrakte flere tusen kroner som uavkortet gikk til prosjektet. Alle gevinstene var gaver og vi er meget takknemlige. Under forberedelsene til dette lotteriet mottar vi et brev fra Geshe Pema Dorjee hvor han inviterer oss til sin audiens hos Dalai Lama. En audiens hvor Pema vil presentere alle sine prosjekter og hjelpere og til sammen var det 180 personer som kom fra flere land i Europa og USA.

Les mer i vedlagt pdf!

 

ny4

Nyhetsbrev

Invitasjon

Vi har ikke til hensikt å bli rike på dette prosjektet, fra vår side er det et ”non profit” prosjekt. Derfor inviterer vi enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter og det offentlige til å være med å bidra. Bidragene kan være å bli delaktig i prosjektet ved å tilby praktisk hjelp, økonomisk hjelp eller ved å tilby kompetanse.