Besøk av Navajo indianer

En regntung ettermiddag onsdag 30. november 2011 var Fredsparken  Braavoll beæret med et eksotisk besøk av Navajo indianeren Edmund  Chiccarello fra New Mexico. Han besøkte Arendal i forbindelse med at  Arendal Røde Kors arrangerte ”alternativt” julebord med tittelen  ”Krafttak for ett samfunn”, der han skulle delta i  avslutningsinnslaget ”Trommer for fred” i regi av Olav RedHeart  Ramirez Husby fra Trondheim.

 Edmund hadde hørt fine ord om parken vår og ville gjerne besøke oss  for å få vite mer om prosjektet. Vi startet med en kort orientering og  fortsatte så med en vandring i parken. På en liten kolle nær vårt  planlagte senterbygg fant Edmund den rette energien og foretok en  rituell seremoni som blant annet inneholdt en lengre bønn for  fremtiden til parken og gründerne. Det hele foregikk på navajo og det  ble ofret tobakk som betraktes som et sterkt medium i slike  anledninger . Dette ble en sterk opplevelse for oss 3 som overvar  denne seremonien.  Besøket ble avsluttet med en liten donasjon fra Fredsparken til Navajo  folket og med kaffe mens alle fikk varmet seg foran peisen hjemme hos  Mariann og Jostein.

A2

A1

ny4

Nyhetsbrev

Invitasjon

Vi har ikke til hensikt å bli rike på dette prosjektet, fra vår side er det et ”non profit” prosjekt. Derfor inviterer vi enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter og det offentlige til å være med å bidra. Bidragene kan være å bli delaktig i prosjektet ved å tilby praktisk hjelp, økonomisk hjelp eller ved å tilby kompetanse.