European Leadership Conference (ELC) :Sustainable Peace for a Sustainable Future

Den 21. september 2012 ble FNs internationasjonale fredsdag markert med en to dagers konferanse  i Oslo. To representanter fra Fredsparken BRAAVOLL deltok på denne konferansen.

For femte år på rad har UF markert FNs internasjonale fredsdag. Årets arrangement var i form av en to dagers europeisk lederkonferanse - European Leadership Conference (ELC), under FNs tema for dagen; Sustainable Peace for a Sustainable Future.

Bærekraftig fred eller varig fred, forutsetter en rekke faktorer. Intensjonen med konferansen var å belyse noen av dem. Gjennom sesjoner med svært varierende temaer og flere talere, ble mange viktige forhold presentert og kommentert.

En fantastisk konferanse med et høyt nivå det være seg foredragsholdere og gjennomføring.

Nedenfor kan det leses et lite utdrag fra hva Universelt Fredsforbund skrev om en av temaene diskutert under konferansen - en mer utfyllende beskrivelse av begge dagene kan leses på Universielt Fredsforbund sine hjemmesider.

Session II: Youth - Education for Global Citizenship and Sustainable Peace

Møteleder var Bogdan Pammer, UF ungdom. Sesjonens idé var at varig fred er vanskelig å oppnå uten en global og helhetlig bevissthet blant verdens innbyggere. Dersom alle tviholder på sine egne sær-interesser vil håpet om varig fred være lite. Hvordan kan vi fremme en global bevissthet?

 DSC 1834

Hilde Ekeberg, norsk leder i Youth for Understanding, snakket varmt om verdien i kulturutveksling. Utvekslinger der man bor hos en annen vertsfamilie kan være ofte være en tøff læreprosess. Man lærer om en annen kultur på "baderomsnivå". Men å bygge varig fred forutsetter at mennesker kan lære å forstå hverandre. Slike utvekslinger representerer en uformell skole og er i seg selv et bidrag til bærekraftig fred.

Nassima Dzair, leder i International Federation of Medical Students’Associations, brukte sin egen flerkulturelle bakgrunn som utgangspunkt. Hennes røtter i Algerie, oppvekst i Norge og elev på fransk skole har gitt henne en ekstra forståelse for mange kulturer. Hennes organisasjons motto; "think globally and act locally" fungerer i alle sammenhenger.

Sarah Ben-Ammar, prosjekt koordinator og sosialarbeider fra Finland, med opprinnelse i Tunis. Sarah snakket om formell og uformell utdannelse. Samfunnet legger vekt på den formelle. Men den uformelle - livets skole - kan lære oss mer om medmenneskelige forhold enn akademiske presentasjoner. Hun snakket om sin uskolerte bestemor i Tunis som visste hvordan hun skulle opptre i forhold til andre.

Irene Incerti, styremedlem i Ung Dialog og representant for UF ungdom, snakket om frihet og ansvar. Alltid ta ansvar og være ansvarlig er nødvendig i alle forhold, fra parforhold til internasjonale relasjoner. Gode relasjoner, å leve godt sammen med andre, gir glede og skaper verdier.

Ung dialog-prosjektet er et verktøy for kommunikasjon mellom mennesker fra ulike religioner. Kommunikasjon, dialog, hjelper til å skape forståelse og fred.


Her er en liste over temaene som ble diskutert disse to dagene;
 
SESSION I: A new Vision for Sustainable Peace
 
SESSION II: Youth - Education for Global Citizenship and Sustainable Peace
 
SESSION III: Our Spiritual Traditions and Sustainable World Peace
 
SESSION IV: Human Rights – a Necessity for Sustainable Peace
 
SESSION V: Contributing to Sustainable Peace between Israelis and Palestinians
 
SESSION VI: Human Security and Sustainable Peace
 
SESSION VII: Peace Loving Nations retaining Military Strength- a Prerequisite for Sustainable Peace?
 
SESSION VIII: Peacemakers - Norway’s Global Role for Peace

ny4

Nyhetsbrev

Invitasjon

Vi har ikke til hensikt å bli rike på dette prosjektet, fra vår side er det et ”non profit” prosjekt. Derfor inviterer vi enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter og det offentlige til å være med å bidra. Bidragene kan være å bli delaktig i prosjektet ved å tilby praktisk hjelp, økonomisk hjelp eller ved å tilby kompetanse.