Søknad om omdisponering av landareal fra LNF til Utbyggingsformål

Kommuneplanen for perioden 2011 -2021 er i høst under revisjon, derfor har vi sendt søknad om omdisponering av 20 daa som nå er klassifisert som 'LNF - Kjerneområde Landbruk'.

Det er svært viktig at vi blir tatt med i planen nå slik at en omdisponering ikke vil hindre parkens videre utvikling.

soknad

ny4

Nyhetsbrev

Invitasjon

Vi har ikke til hensikt å bli rike på dette prosjektet, fra vår side er det et ”non profit” prosjekt. Derfor inviterer vi enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter og det offentlige til å være med å bidra. Bidragene kan være å bli delaktig i prosjektet ved å tilby praktisk hjelp, økonomisk hjelp eller ved å tilby kompetanse.