Bakgrunn

Midt i en verden som sterkt preges av konflikter, urettferdigheter og naturkatastrofer, kan enkeltmennesket fort miste håpet om en bedre fremtid. Det ene overvelder det andre, noe som helt kan overskygge de positive krefter som samtidig finner sted. Positive krefter i omløp er ofte resultat av enkeltmenneskets vilje til å gjøre noe. Den kraft et enkeltmenneske kan utøve ved å holde fast på grunnleggende prinsipper, har vist seg å kunne gi globale virkninger.
 
På vår gård, Bråvoll i Arendal har vi blitt inspirert til å være med i denne positive bølgen, og tanken om en fredspark på vår eiendom har vokst fram.
Tilnærmingsmåtene til begrepet fred er svært ulikt. Vi har derfor i mylderet av informasjon søkt i oss selv for å finne hva vi legger i begrepet fred og hvilke aspekter vi vil legge grunnlaget på.

ny4

Nyhetsbrev

Invitasjon

Vi har ikke til hensikt å bli rike på dette prosjektet, fra vår side er det et ”non profit” prosjekt. Derfor inviterer vi enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter og det offentlige til å være med å bidra. Bidragene kan være å bli delaktig i prosjektet ved å tilby praktisk hjelp, økonomisk hjelp eller ved å tilby kompetanse.