Visjon

Tilrettelegge en åndelig park hvor skjønnhet står i sentrum og hvor det skal vises fredstekster fra flere religioner, naturreligioner og humanismen. Skape arenaer for kunstneriske aktiviteter som synliggjør fredsaspekter en inkluderende måte innenfor disse fire punktene:


Indre fred
• Fred med kroppen
Mellommenneskelig fred
• Fred med naturen

 

Verdiplattform

Her appellerer en universell lov til våre hjerter:
Kan ikke ha fred hvis det ikke er enhet i mangfold.
Kan ikke ha enhet i mangfold hvis det ikke er rettferdighet.
Kan ikke ha rettferdighet hvis det ikke er likeverd.
Kan ikke få likeverd før du er blitt sett, hørt, forstått og akseptert som den du er, og fått lov til å bruke de egenskaper du er født med.

Det er tre frukter av enhet i mangfold;
Fred, Skjønnhet og Kreativitet.

Dette er store ord som vi ønsker å kunne omsette i praksis i fine, sørlandske naturomgivelser der det tilrettelegges for å fremme åndelig inspirasjon, lærdom og vekst for stigning mot en bedre verden.

ny4

Nyhetsbrev

Invitasjon

Vi har ikke til hensikt å bli rike på dette prosjektet, fra vår side er det et ”non profit” prosjekt. Derfor inviterer vi enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter og det offentlige til å være med å bidra. Bidragene kan være å bli delaktig i prosjektet ved å tilby praktisk hjelp, økonomisk hjelp eller ved å tilby kompetanse.